Nieuwe resultaten en nog volop uitdagingen voor ons project

Nieuwe resultaten en nog volop uitdagingen voor ons project

Nieuwe resultaten en nog volop uitdagingen voor ons project

 

Afgelopen maand hebben we ons Arte Right to Education project in India geëvalueerd. We willen een mentaliteitsverandering realiseren, en zorgen dat elk kind dat rondom de groeves woont waar wij ons graniet vandaan halen naar school gaat! We werken sinds het begin hard aan het opzetten van een Child Labour Free Zone. Deze wordt uiteindelijk door de lokale bevolking, bedrijven en de overheid in stand gehouden.

 

We hebben een aantal belangrijke resultaten behaald in 2019. Van de 253 geïnventariseerde kinderen die niet naar school gingen, gaan er inmiddels 55 kinderen  wel structureel naar school. Daarnaast zijn alle kinderen van 4 en 5 jaar oud die in het projectgebied wonen ingestroomd op school. Met name dat laatste is een gigantische prestatie, waaruit blijkt dat onze aanpak om een mentaliteitsverandering te realiseren werkt.

 

Ook al gaan er 55 kinderen structureel naar school, dat wil ook zeggen dat er een groot aantal helaas nog niet naar school gaan. Daarnaast focussen wij ook op de kwaliteit van het onderwijs en heeft de betrokkenheid van de bedrijven in het projectgebied aandacht nodig. Hier zullen we komende tijd extra energie aan spenderen zodat elk kind naar school kan gaan. Bedrijven moeten elkaar gaan aanspreken om geen kinderen meer te laten werken en de kinderen op school moeten de Engelse taal kunnen leren. Samen met onze lokale partner MV Foundation in India zullen we ons hiervoor inzetten. We realiseren ons dat dit een lange weg is en nog vele jaren kan duren. Daarom is extra financiële steun welkom. Op allerlei manieren wordt daar al door vele mensen aan bijgedragen, waarvoor dank!

 

Over enkele maanden zal ik weer afreizen naar India om het project zelf te bezoeken en mijn steentje bij te dragen in de gesprekken met de ouders, bedrijven, leraren en overheden in onze Child Labour Free zone.

Over de auteur

Niels is voorzitter en grondlegger van Arte Responsible Stone foundation. Daarnaast is hij financieel directeur van bedrijf Arte uit Helmond.