Onze mensen

WIJ WERKEN AAN EERLIJKE

STEENGROEVES IN INDIA

Op dit moment bestaat het team van Arte Responsible Stone Foundation uit het bestuur en een ambassadeur. Daarnaast zetten veel mensen vanuit het bedrijf Arte Groep zich in om de projecten/het project van de foundation uit te dragen. Zo werd bijvoorbeeld het Arte for India Festival georganiseerd in 2018 om donateurs te werven voor de Foundation.

ONS BESTUUR

Voorzitter

NIELS VAN DEN BEUCKEN

Niels is voorzitter en grondlegger van Arte Responsible Stone Foundation. Daarnaast is hij Algemeen Directeur van het bedrijf Arte uit Helmond. Niels zet het project voort en onderhoudt en legt contacten die daarbij nodig zijn. Ook spreekt hij met leveranciers, enkele keren per jaar bezoekt hij het projectgebied van Arte Right To Education in India. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met funding en het uitdragen van het verhaal achter de stichting.

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur Arte Groep
Nevenfuncties: voorzitter Arte Foundation,
penningmeester Stichting 't Maasveld,
bestuurslid Centraal College van Deskundigen voor MVO prestatieladder,
stuurgroeplid Initiatief TruStone (lid van werkgroepen: communicatie,
Due Diligence, financiëring, India, impact, klachten & geschillen),
FBK Company Ambassador Arte, lidmaatschap Raad van Advies Stichting Thomas Bouwprojecten

SECRETARIS

FROUKJE VAN OSCH

Froukje is secretaris van de stichting. Daarnaast is ze Algemeen Directeur van het bedrijf Arte uit Helmond. 
Froukje draagt zorg voor de funding en draagt het verhaal van de foundation uit naar klanten. “Ik wil het menselijke verhaal in de keten van grondstof naar blad transparant maken. Met de juiste financiering kunnen we de projecten voortzetten.”

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur Arte
Nevenfunctie: secretaris Arte Foundation

PENNINGMEESTER

JOS VAN DEN BERKMORTEL

Jos is penningmeester van de stichting. Na jarenlang diverse management functies binnen Rabobank te hebben bekleed, is hij nu voorzitter van het bestuur van ZorgboogExtra in Helmond. Jos ziet er voor de Arte Responsible Stone Foundation op toe dat de financiën op de juiste manier worden beheerd. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de jaarrekening van de stichting. Deze wordt ieder jaar op de site geplaatst.

Nevenfuncties: penningmeester Stichting Arte Foundation, bestuurder / voorzitter Coöperatie ZorgboogExtra, Ledenraad Rabobank, bestuurder / penningmeester Stichting natuur- en milieucentrum De Ossenbeemd, penningmeester Stichting Dr Hub van Doornezaal, penningmeester Stichting STAGG, fractiemedewerker CDA Provinciale Staten, chauffeur Stichting buurtbus Deurne

BESTUURSLID

YVONNE VAN MIERLO

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur Ergon Participatiebedrijf
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Helmond Peel Noord, lid Raad van Toezicht Brainsportschool Jan van Brabant, lid Raad van Commissarissen Wonen BreBurg, voorzitter Raad van Toezicht LEV groep, lid Raad van Toezicht Breda University of Applied Sciences, penningmeester Markieza, coöperatie voor ervaringsdeskundigheid, voorzitter Beoordelingscommissie Beschermd Thuis, voorzitter Beoordelingscommissie Vakkundig aan het werk, lid Beoordelingscommissie onbegrepen gedrag, bestuurslid Thomas de Villanova, Raad van Advies: UWV Werkbedrijf, Raad van Advies, UWV Sociaal Medische Zaken
BESTUURSLID

PIETER VAN GEEL

Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur en bestuurder Van Geel Consultancy
Nevenfuncties: voorzitter Toezichthoudend Orgaan North Sea Port, bestuurslid Stichting de Novamedia Fundatie, Interim Voorzitter Omgevingsraad Schiphol, voorzitter Provinciale Raad voor de Leefomgeving Noord-Brabant, voorzitter Klimaattafel Landbouw en Landgebruik (LNV), voorzitter Landelijke Commissie Wolf

ONZE AMBASSADEUR

Ambassadeur

HERMAN DEN BLIJKER

Herman den Blijker is ambassadeur van de Arte Responsible Stone Foundation. Daarnaast is hij een Nederlandse chef-kok. Naast het runnen van restaurants presenteert hij diverse tv-programma's en heeft hij een kookboek gepubliceerd. Herman zet zich samen met het bestuur in om kinderen in de omgeving van de groeves onderwijs te bieden, zodat ze kans krijgen op een betere toekomst.